Podsumowanie roku w firmie

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, analizom i noworocznym postanowieniom. Przedsiębiorcy mają dodatkowo do zrealizowania wiele obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przełom grudnia i stycznia może też stanowić świetny moment, aby z szerszej perspektywy przyjrzeć się wynikom prowadzonej działalności gospodarczej.

Na początek inwentaryzacja

Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy składnik majątku firmy powinien zostać na koniec roku poddany inwentaryzacji. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oznacza to tyle, że należy dokonać remanentu i wykazać w nim wszystkie znajdujące się w magazynie materiały i towary, a następnie je wycenić. Spis z natury wymagany jest przez prawo, ale może też pełnić funkcje ekonomiczne. Rzetelnie przeprowadzony pozwala na ustalenie efektywności gospodarowania zasobami firmy i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Dodatkowo, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek muszą zadbać o ustalenie stanu rozrachunków z kontrahentami na ostatni dzień grudnia, tak aby wykazane w bilansie saldo księgowe odpowiadało stanowi faktycznemu. Zadanie to wymaga czasu, a więc należy odpowiednio wcześnie się do niego przygotować.

Fiskus a koniec roku

W większości firm koniec roku kalendarzowego zbiega się z okresem rozliczania podatku dochodowego. W relacjach z urzędem skarbowym niezwykle ważne jest dotrzymywanie terminów. Aby uniknąć więc niepotrzebnych stresów należy w porę przygotować wymagane deklaracje. Do końca stycznia następnego roku urząd powinien otrzymać wypełnione deklaracje PIT-11 o przychodach i kosztach ich uzyskania osiągniętych przez pracowników firmy. Kolejną istotną datą jest ostatni dzień marca – do tego czasu spółki kapitałowe są zobowiązane do ustalenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych i złożenia formularza CIT-8. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności rozliczają się z podatku dochodowego do końca kwietnia.

Sprawozdanie finansowe

Niektóre podmioty (głównie spółki) są zobowiązane do sporządzenia nie tylko deklaracji podatkowych, ale także sprawozdania finansowego. Obliguje ich do tego ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie powinno być przygotowane najpóźniej ostatniego dnia marca. Najważniejsze elementy sprawozdania to bilans przedstawiający stan majątku spółki na koniec roku oraz rachunek zysków i strat, zawierający wynik finansowy firmy za dany rok (zysk lub stratę). Sporządzenie takiego sprawozdania można uprościć, wykorzystując odpowiedni program do raportowania, połączony z systemem księgowym. Pozwala on na automatyczne wygenerowanie potrzebnych zestawień, zapewnia poprawność danych i możliwość bezproblemowego przekształcenia w e-sprawozdanie.

Analiza finansowa

Z danych finansowych uzyskujemy wiele pożytecznych informacji. W zależności od potrzeb danego podmiotu można skupić się na analizie płynności, zarządzaniu kapitałem, rentowności poszczególnych działów, realizacji budżetów czy rachunku kosztów. Każdy przedsiębiorca ma inne oczekiwania, a analiza może zostać wsparta programem do raportowania. Z jego pomocą wizualizacja danych jest niezwykle prosta, dzięki narzędziom do tworzenia czytelnych wykresów, tabel, a także kokpitów menadżerskich, co może przyczynić się do łatwiejszego wdrożenia rozwiązań controllingowych w firmie.

Koniec roku może stanowić nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. Aby sprostać wszystkim wymaganiom można skorzystać z różnych rozwiązań, na przykład z programów takich jak FlexiReporting, które pozwalają na bieżąco monitorować zasoby firmy i jej wyniki finansowe. Pod koniec roku można zagregować wiele danych i na ich podstawie przygotować stosowne dokumenty.

Pierwszym krokiem w celu optymalizacji procesów w firmie jest odpowiedni research. Pomoże on w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, na czym skupić się w przypadku danej działalności i jakie dane będą do tego potrzebne. Po określeniu tych podstaw dużo łatwiej będzie wybrać właściwy system raportowania, wprowadzić usprawnienia i oczekiwać świetnych zysków w nowym roku.

Znaczenie procesu osteointegracji w leczeniu implantologicznym

Previous article

Dlaczego zamrażarka przestała mrozić? Czyli najczęstsze awarie zamrażarek

Next article

You may also like