odzyskiwanie długów

Proces ściągania długów jest wieloetapowy, wymaga zastosowania różnych działań, zarówno polubownych, jak i związanych z wszczęciem postępowania sądowego. Firma windykacyjna w granicach prawa może przeprowadzić wierzyciela przez trudy formalne, dając szansę na odzyskanie należności.

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Firmy windykacyjnej nie należy mylić z organem egzekucyjnym, czyli komornikiem czy sądem. Podmiot nie ma takich uprawnień, może jedynie złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania, które po rozpatrzeniu przez sąd może zostać zatwierdzone lub odrzucone.

Firma windykacyjna może podejmować czynności, które mają na celu przekonanie dłużnika do spłaty należności. Może działać niezależnie od tego, czy zostało już wszczęte jakiekolwiek postępowanie sądowe. Najczęściej jednak już na etapie początkowych działań windykacyjnych udaje się zakończyć sprawę. Dłużnik zwykle chce za wszelką cenę uniknąć postępowania sądowego, które dla niego zakończy się spłatą długu z odsetkami. Będzie musiał także pokryć koszty całego procesu. Lepiej więc dogadać się polubownie.

Jeżeli rozpoczynasz współpracę z firmą windykacyjną musisz pamiętać, że ma ona określone uprawnienia, z których może korzystać. Podstawą jest wysyłanie wezwań do zapłaty lub informacji o stanie zadłużenia na obecną chwilę. Firma windykacyjna może powoływać się na podpisane przez klienta umowy sprzedaży, wykorzystywać dane wierzyciela w kontaktach z dłużnikiem.

Dłużnik, którym zajmie się firma windykacyjna, jest informowany o stanie zadłużenia, jak i narastających odsetkach. Zostaną mu także przedstawione sposoby uregulowania zobowiązania, jak i przyszłe czynności, jeżeli sprawa nie zakończy się we wskazanym terminie. Firma windykacyjna stoi na straży, aby wierzyciel jak najszybciej otrzymał pieniądze. Wykorzystuje wszystkie dostępne mechanizmy polubownego załatwienia sprawy. Gdy dłużnik jest wyjątkowo oporny, sprawa wchodzi na drogę sądową. Firma windykacyjna przygotuje stosowane dokumenty umożliwiające jej pozytywne rozpatrzenie.

Gdy zadłużeniem zajmie się sąd, uprawnienia firmy windykacyjnej kończą się.

Czego nie wolno firmie windykacyjnej?

Firmy windykacyjne powinny działać zgodnie z prawem, przedstawiając wierzycielowi, jak i dłużnikowi wszystkie posiadane przez nich prawa i obowiązki. Współpraca z takim podmiotem przebiega w sposób profesjonalny. Nie wszystkie podmioty działają jednak legalnie, a o nadużyciach warto wiedzieć.

Firma windykacyjna nie ma prawa zajmować żadnej własności dłużnika, nachodzić go i nękać telefonami, SMS-ami czy pismami. Nie może także żądać udostępnienia aktualnego stanu majątkowego czy zastraszać, gdy należność nie zostanie spłacona w ustalonym terminie.

Rozpoczynając współpracę z rzetelną, profesjonalną firmą windykacyjną nie spotkają Cię żadne nieprzyjemności. Jako wierzyciel otrzymasz fachową, legalną pomoc w odzyskaniu należności, zgodnie z prawem. Zostaniesz przeprowadzony przez cały proces egzekwowania pieniędzy, które do Ciebie należą, a gdy dłużnik okaże się wyjątkowo oporny, firma windykacyjne skieruje sprawę do sądu. Tam Twoją sprawą zajmą się prawnicy oraz sędzia.

 

Laserowe usuwanie tatuażu – jak wygląda zabieg?

Previous article

Bielizna ślubna plus size – kilka inspiracji

Next article

You may also like