lokalizacji wyciekow

Pęknięta rura może się okazać bardzo poważnym problemem, jeżeli nie zostanie odpowiednio szybko naprawiona. Sprawna lokalizacja wycieków wody jest więc niezwykle ważna, dlatego istnieje kilka technik, które w zależności od warunków i formy przecieku, są w stanie dokładnie wskazać miejsce takowej usterki.

Zastosowanie miernika wilgoci

Powyższa metoda polega na badaniu wilgotności ścian. Pozwala w przybliżeniu określić lokalizację przecieku, ale niestety nie jest w stanie podać konkretnego miejsca. Z tego też powodu metodę wykorzystującą miernik wilgoci stosuje się jedynie w celu zawężenia obszaru działań, a w późniejszej fazie przechodzi się do bardziej specjalistycznych rozwiązań, dzięki którym można już dokładnie zlokalizować miejsce awarii.

Zastosowanie geofonu

Geofon jest urządzeniem wyposażonym w niezwykle czuły mikrofon. Dzięki temu jest w stanie wyłapać zakłócenia w przepływie wody. Każdy przeciek generuje charakterystyczny szum, który zostanie zidentyfikowany przez ten specjalistyczny przyrząd. Wykorzystanie geofonu jest jedną z najbardziej precyzyjnych metod badania wycieków, która pozwala na lokalizację usterki we wszystkich typach instalacji wodnej.

Zastosowanie termowizji

Kamera termowizyjna określa temperaturę znajdujących się w jej zasięgu przedmiotów. Dobrze sprawdzi się w przypadku lokalizowania wycieku z instalacji grzewczej, ponieważ miejsce przecieku będzie w takiej sytuacji cieplejsze od swojego otoczenia, co zostanie wykazane na ekranie kamery. Niestety metoda ta będzie raczej mało użyteczna w przypadku szukania wycieków wody o niższej temperaturze.

Zastosowanie próby ciśnieniowej

Metoda ta nie zlokalizuje bezpośrednio miejsca przecieku, ale pozwoli na dokładne określenie instalacji, w której doszło do awarii. Każda anomalia widoczna podczas pomiaru ciśnienia wskazuje, że dana nitka instalacyjna musiała w jakiś sposób ulec uszkodzeniu. Dzięki próbie ciśnieniowej obszar działań zostaje zawężony, co znacznie skraca czas poszukiwania wycieku.

Zastosowanie barwników UV

Powyższa metoda bardzo dobrze sprawdzi się chociażby podczas lokalizowania wycieków powstałych w instalacji kanalizacyjnej. Bezpieczne dla ludzkiego zdrowia barwniki UV są w stanie przeniknąć przez warstwę betonu czy gleby. Dzięki temu będą po  bardzo dobrze widoczne w specjalnym świetle ultrafioletowym. Sposób ten pozwala na przybliżone określenie lokalizacji awarii instalacji wodnej.

Zastosowanie gazu znacznikowego

Jeżeli próba ciśnieniowa wykazała, że w danej instalacji najprawdopodobniej mamy do czynienia z nieszczelnością, do obiegu zostaje wprowadzony specjalny, bezpieczny dla zdrowia ludzkiego gaz, będący mieszaniną wodoru oraz azotu. W miejscu przecieku substancja ta zacznie wydostawać się poza obręb instalacji. Specjalistyczny detektor pozwoli na bardzo dokładną lokalizacje wycieku wody. Plusem tej metody jest to, że właściwości gazu umożliwiają wykrycie nawet najdrobniejszych nieszczelności.

Zastosowanie kamery inspekcyjnej

Metoda ta polega na wprowadzeniu do instalacji specjalnej kamery, dzięki której będzie możliwe zbadanie wnętrza rury i określenie miejsca, w którym nastąpił wyciek. Sposób ten wymaga jednak, aby osoba obsługująca urządzenie dysponowała odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. W przeciwnym razie bardzo łatwo przeoczyć miejsce usterki.

Prawidłowe zlokalizowanie miejsca wycieku jest kluczem do szybkiej i sprawnej naprawy. Z tego też powodu bardzo ważne jest zastosowanie takiej metody, która w konkretnej sytuacji będzie najbardziej efektywna i pozwoli w krótkim czasie uporać się z problemem.

Rośliny domowe w hydroponice – czy to dobre rozwiązanie?

Previous article

Najczęściej powielane mity na temat implantów zębowych

Next article

You may also like