transportowac materialy sypkie

Transport materiałów sypkich to prawdziwe wyzwanie logistyczne. Transport może naruszyć ich strukturę, a nawet (jeśli przeprowadza się go nieodpowiednio) może doprowadzić do niepożądanego rozdzielenia materiału na frakcje. Jeśli w transporcie zastosujemy jednak odpowiednie urządzenia do surowców sypkich, to sprawny transport bez strat będzie jak najbardziej możliwy!

Czym są surowce sypkie?

Zanim przedstawimy urządzenia do transportu tego rodzaju materiałów, musimy najpierw zdefiniować, czym właściwie jest „surowiec sypki”. To produkt, który ma postać bardzo małych bryłek albo granulatu. Surowce sypkie mają różne frakcje; kryterium rozróżnienia jest wielkość ziaren.

Podstawowe wyróżniane wśród materiałów sypkich frakcje to:

  • frakcja kamienista;
  • frakcja żwirowa;
  • frakcja piaskowa;
  • frakcja pyłowa;
  • frakcja iłowa.

Frakcje uszeregowaliśmy od mającej drobiny o największej średnicy frakcji kamienistej, do mającej drobiny najmniejsze (poniżej 0,002 mm) frakcji iłowej.

Do materiałów sypkich zaliczamy m.in. materiały budowlane (np. cement, piasek, żwir), nawozy sztuczne, rudy metali i węgiel oraz niektóre produkty spożywcze (np. cukier, sól, soja, kakao).

Surowce sypkie otaczają nas na co dzień i pełnią ważną rolę w naszym życiu. Dlatego też zagadnienie ich właściwego transportu jest tak ważne.

Transport materiałów sypkich – podstawowe fakty

Jak napisaliśmy powyżej, surowce sypkie mają różne właściwości. Dlatego też w ich przewożeniu stosuje się różne metody transportu i różne urządzenia do materiałów sypkich.

Trzy główne metody transportu surowców sypkich to:

  • Systemy transportu pneumatycznego,
  • Systemy transportu hydraulicznego,
  • Systemy transportu mechanicznego.

Charakterystyka poszczególnych systemów i zastosowanych w nich urządzeń

Transport pneumatyczny polega na przemieszczaniu materiałów za pomocą przewodów zamkniętych (rurowych), przez które przepływa strumień powietrza. Zastosowane w nim urządzenia do surowców sypkich to różnego rodzaju rurociągi, pompy, armatura i filtry, itp.

Transport hydrauliczny to natomiast metoda bezpylnego przemieszczania mieszaniny w strumieniu cieczy (zazwyczaj wody, choć można też zastosować inną ciecz). Przy dostatecznej prędkości przepływu strumień unosi bryłki lub ziarna materiału, umożliwiając szybkie przemieszczanie go na duże odległości. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie materiał sypki ma właściwości silnie pylące. Przykładem będzie więc ciśnieniowy system, zainstalowany w elektrowni do odprowadzania popiołu i żużla. Składające się na ten system urządzenia to – tak, jak w przypadku poprzednim – rury, armatura, filtry itd.

Transport mechaniczny natomiast odbywa się przy pomocy przenośników taśmowych, łańcuchowych lub rolkowych. Ten system wybierany jest tam, gdzie surowiec sypki charakteryzuje się znaczną wielkością pojedynczych drobin, wchodzących w jego skład. Surowiec ten ponadto nie ma skłonności do pylenia. Przykładem byłby tu więc system do transportu urobku z kopalni na powierzchnię. Urządzenia do surowców sypkich, jakie możemy zastosować w typowym systemie transportu mechanicznego, to np. przenośniki, kruszarki, taśmociągi.

Na jaki system transportu materiałów sypkich powinieneś się zdecydować? Jakie urządzenia do surowców sypkich do niego wybrać? Zalecamy skorzystanie z konsultacji indywidualnej przy dokonywaniu tego wyboru. Zależy on bowiem od tego, jakie materiały sypkie chcemy transportować i na jak duże odległości.

Wiosenne drinki na bazie burbona – nasze propozycje

Previous article

Jak wygląda procedura wpisu do rejestru dłużników?

Next article

You may also like