wpisu do rejestru dluznikow

Do rejestru dłużników trafić do niego może każdy, kto nie chce lub nie może spłacić swoich zobowiązań. Jak wygląda wpisanie do rejestru dłużników? Poniżej kilka istotnych informacji.

Kiedy można zostać wpisanym?

Na listę dłużników może zostać wpisana każda osoba, która zalega ze spłatą swoich zobowiązań finansowych powyżej 30 dni. Ważne przy tym jest także, jak duża jest kwota zaległości. Zobowiązanie osoby prywatnej musi być wyższe niż 200 zł, firmy – 500 zł. Informacja o zadłużeniu pozostaje w bazie przez 10 lat.

Rodzaje długów

Do rejestru dłużników wpisywane są głownie długi wynikające z zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Jednak istnieją też mniej oczywiście powody umieszczenia na liście. Może się to wydarzyć również w przypadku zadłużenia spowodowanego brakiem opłat za media, takie jak prąd, gaz, internet, a nawet telefon komórkowy. Ponadto niespłacone raty oraz karta kredytowa mogą stać się powodem wpisu.

Trudności wynikające z wpisania do rejestru dłużników

Jeśli zostaniemy wpisani na listę dłużników, komfort naszego życia może zostać znacząco obniżony. Nie będziemy mogli ubiegać się o pożyczkę, kredyt na mieszkanie czy zakupy na raty. Ponadto pamiętajmy, że nasza negatywna historia będzie widoczna również przez operatorów sieci komórkowych oraz dostawców telewizyjnych, którzy mogą odmówić nam podpisana umowy abonamentowej.

Bazy dłużników

W Polsce głównymi bazami dłużników są: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. oraz KRD. Pierwsza z nich jest sprawdzana głównie przez instytucje parabankowe oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwa, np. sklepy internetowe w celu weryfikacji naszej historii kredytowej. Druga natomiast jest wykorzystywana przez banki, dlatego lepiej unikać trafienia na tę listę. W przeciwnym wypadku możemy mieć duży problem z otrzymaniem jakiegokolwiek kredytu.

Do bazy ERIF trafić może każdy konsument, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Na listę zostaje się wpisanym, gdy dług wynosi ponad 200 zł (w przypadku konsumentów) oraz 500 zł (w pozostałych przypadkach) i nie jest spłacany od 30 dni.

Natomiast do KRD również można wpisać konsumenta oraz osobę prawną. Jednak w tym przypadku limity to odpowiednio 200 zł i 500 zł, a zaległości istnieją ponad 60 dni, licząc od daty terminu spłaty.

Jak wygląda wpisanie do rejestru dłużników?

Jeśli spełniamy wyżej wymienione warunki, tzn. zalegamy z odpowiednio wysoką kwotą oraz przekroczyliśmy ustalony termin na spłatę o wymaganą liczbę dni, możemy zostać wpisani na listę dłużników. Jednak nie w każdym przypadku można tego dokonać. Czasami, zgodnie z ustawą potrzebny do tego jest tytuł wykonawczy. Następnie musimy zostać poinformowani za pomocą listu poleconego lub wiadomości e-mail, że taki wpis zostanie zamieszczony. Po 30 dniach od wysłania takiej informacji możemy zacząć figurować w bazach KRD lub ERIF. Warto podkreślić, że cała procedura odbywa się online. Zarówno wpis, jak i sprawdzenie, czy widniejemy na liście dłużników może zostać wykonane przez internet.

Podsumowanie

Podsumowując na listę dłużników może trafić każdy, kto zalega z płatnościami. Nie jest istotne czy nasze długi wynikają z nieopłaconych rachunków czy rat kredytu. W zasadzie każde dłuższe opóźnienie w spłacie może skutkować wpisaniem do rejestru dłużników.

Jak transportować materiały sypkie?

Previous article

Główne rodzaje lin stosowanych w alpinistyce przemysłowej

Next article

You may also like