zalety wynajmu magazynu

Optymalizacja kosztów to jedna z naczelnych zasad w prowadzeniu nowoczesnego biznesu. Wiele przedsiębiorstw czyni to poprzez zlecanie na zewnątrz procesów, które nie stanowią dla ich podstawowej działalności (tzw. outsourcing). Wśród tych wyłączanych procesów bardzo często znajdują się procesy logistyczne i magazynowe.

Podstawowa zaleta – redukcja kosztów

Wynajem powierzchni magazynowej jest korzystny przede wszystkim ze względu na możliwość redukcji kosztów firmy. Są to głównie koszty stałe związane z płacami pracowników magazynu oraz utrzymaniem infrastruktury magazynowej. Podatek od nieruchomości, rachunki za media, koszty wynajmu lub spłaty rat za zakup wózków widłowych oraz systemowych nie obciążają co miesiąc konta przedsiębiorstwa. Warto przy tym pamiętać, że przy tego typu działalności występują liczne ryzyka BHP i wymagania odnośnie uprawnień pracowników, ponosi się więc również wysokie koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu BHP.

Podobnie koszty zmienne – odpadają inwestycje w budynek, regały czy oprogramowanie konieczne do efektywnej obsługi nowoczesnego magazynu. Efektywna nowoczesna logistyka musi korzystać z zaawansowanych systemów WMS (Warehouse Management System). Oferują one wprawdzie bardzo wiele możliwości, w tym zarządzanie towarami niebezpiecznymi, rozliczanie operacji logistycznych czy nawet optymalizację pracy wózków widłowych i systemowych, jednak są bardzo drogie we wdrożeniu i utrzymaniu. Wynajem magazynu pozwala tych kosztów uniknąć.

Zamiast tego płaci się miesięczne opłaty, najczęściej powiązane z liczbą zajętych miejsc paletowych oraz przeprowadzonymi operacjami logistycznymi. Wyższe koszty magazynowania korelują więc z większą sprzedażą i obrotami firmy, w słabszych miesiącach zaś wydatki są niższe. Firma staje się dzięki temu bardziej odporna na naturalne wahania koniunktury.

Wszystko to bardzo pozytywnie wpływa na poziom przepływu gotówki w firmie. Unika się zamrażania pieniędzy w procesy niezwiązane z bezpośrednią działalnością przedsiębiorstwa, dzięki czemu można myśleć o inwestycjach i rozwoju.

Dostosowanie do aktualnych potrzeb

Stawiając na własny magazyn przedsiębiorstwo dysponuje określoną i stałą liczbą miejsc paletowych, niezależnie od sezonu. Wynajem powierzchni magazynowej ma tę zaletę, że w przypadku wzrosty sprzedaży i zapotrzebowania na miejsca paletowe nie trzeba stawiać dodatkowych hal magazynowych czy regałów wysokiego składowania. Po prostu czasowo zwiększa się zamówienie u wynajmującego.

Kolejna zaleta – lokalizacja i elastyczność

Wynajem magazynu może wpływać także na skrócenie łańcucha dostaw. Oferowane towary mogą być lokowane w magazynach położonych bardzo blisko odbiorców. W ten sposób dostawy realizowane są w krótszym czasie. Decentralizacja magazynowania daje również możliwość wysyłania mniejszych partii i lepszego dostosowania się w ten sposób do potrzeb klientów.

Magazyn zewnętrzny – wszystko pod kontrolą

Część przedsiębiorców może się martwić, że zlecając usługi magazynowania i logistyki na zewnątrz, tracą kontrolę nad własnym towarem i dostawami. Nic bardziej mylnego. Nowoczesne magazyny funkcjonują w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne, współpracujące z technologiami automatycznej identyfikacji, jak RFID, kody kreskowe czy QR. Mając dostęp do systemu magazynowego, w każdej chwili można zweryfikować ilość towaru na stanie oraz sprawdzić historię spedycji, a także awizować kolejne dostawy i odbiory.

Wynajem magazynu – same zalety

Firmy decydujące się na usługę wynajmu magazynu notują z tego powodu szereg korzyści. Ponoszą niższe koszty działalności, są bardziej odporne na wahania zamówień, skracają czas w łańcuchu dostaw i zwiększają elastyczność. Wszystko to zaś przy zachowaniu maksimum kontroli i bezpieczeństwa.

Środki chemiczne niezbędne w każdej gałęzi przemysłu

Previous article

Najpopularniejsze rodzaje deskorolek

Next article

You may also like