czujniki laserowe

Automatyzacja linii produkcyjnych jest standardem we współczesnych fabrykach. Nieodłącznym ich elementem są czujniki laserowe o różnorodnym zastosowaniu. Jaka jest zasada ich działania oraz jakie gdzie zwykle są instalowane? Czy stosowane są wyłącznie w przemyśle?

Czujnik laserowy – zasada działania

Każdy czujnik laserowy składa się z dwóch elementów: emitera wytwarzającego wiązkę laserową oraz odbierającego ją odbiornika. Dowolny obiekt znajdujący się między podzespołami przesłania wiązkę, co zostaje odnotowane przez odbiornik, który następnie przesyła informację do sterującego daną częścią linii produkcyjnej komputera. Ten z kolei na podstawie otrzymanych informacji podejmuje określone reakcje (np. uruchomienie przenośnika).
Czujnik laserowy jest urządzeniem reagującym wyjątkowo szybko i precyzyjnie – dzięki niemu możliwe jest określenie pozycji obiektu w czasie poniżej milisekundy z dokładnością do 0,1 mm.

Wśród urządzeń tego typu warto szczególną uwagę zwrócić na czujniki laserowe odbiciowe. Wyróżniają się budową, w której i emiter, i detektor, znajdują się w jednej obudowie. W czujnikach tego typu detekcja obiektu (przedmiotu lub przeszkody) odbywa się dzięki wysłaniu wiązki laserowej w jego stronę i oczekiwaniu na tzw. reakcję odbicia.

Warto wspomnieć, że precyzja oraz szybkość reakcji czujnika laserowego sprawia, że urządzenie to jest bardzo wrażliwe na obecność zanieczyszczeń. Dlatego szczególnie ważna jest jego ochrona przed zapyleniem i innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na dokonywane pomiary.

Zastosowanie czujników laserowych

Dzięki swojej precyzji czujniki laserowe znajdują szerokie zastosowanie w produkcji, robotyce oraz wielu innych dziedzinach przemysłu. Umożliwiają dokonywanie bardzo szybkich i dokładnych pomiarów nawet niewielkich lub ruchomych obiektów w sposób całkowicie bezdotykowy. Oprócz wykrywania obecności i kształtu przedmiotów umożliwiają także badanie kontrastu i kolorów.

Najczęściej wykorzystywane są do określania, czy obiekty znajdujące się na taśmie produkcyjnej prawidłowo się przemieszczają. Pozwala to szybko reagować w sytuacjach, w których jakiś element linii produkcyjnej ulegnie zacięciu lub zakleszczeniu.

Stosowane są również tam, gdzie niezbędna jest możliwość natychmiastowego wykrywania wszelkich zmian w położeniu obiektów, jak również interakcja z przedmiotami znajdującymi się na linii. W takich układach współpracują z aktywującymi urządzenia wykonawcze przekaźnikami różnego typu.

Pomiary procesów są nieodłącznym elementem realizacji w różnych dziedzinach – przede wszystkim w przemysłowych liniach produkcyjnych, ale także w rolnictwie lub branży budowlanej. W wielu przypadkach ich ręczne dokonywanie jest niemożliwe lub potencjalnie zbyt niebezpieczne. Dodatkowo pomiary ręczne nie są dostatecznie szybkie i precyzyjne. W takich przypadkach stosowane są czujniki laserowe; wytwarzana przez będące ich częścią emitery wiązka lasera łatwo i szybko wykrywa również najdrobniejsze obiekty, gwarantując niezwykle dokładny, szybki i bezbłędny pomiar.

Biurowe porządki z niszczarkami Opus

Previous article

Implant zębowy – dlaczego jest lepszy niż most protetyczny?

Next article

You may also like