ksiegowosc dla firm

Od kilku lat dostępna jest w Polsce możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej, bez wpisu do CEIDG, bez konieczności płacenia ZUS i odprowadzania comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Wprawdzie aby móc prowadzić działalność nierejestrową, trzeba spełniać kilka warunków, ale jest to interesująca opcja dla wszystkich osób, które chcą zbadać rynek przed rejestracją firmy lub potrzebują sobie po prostu dorobić. Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną w Polsce i jakie są prawa oraz obowiązki takiej osoby?

Działalność nierejestrowana – dla kogo jest dostępna?

Działalność nierejestrową w Polsce może prowadzić osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 5 lat nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej reguły są osoby, której w tym okresie miały działalność, ale była ona zawieszona, a także te, które prowadziły firmę za granicą. Co ciekawe, prowadzenie działalności nierejestrowej jest możliwe również w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Status bezrobotnego nie stanowi tu przeszkody do osiągania dodatkowego zarobku, przy czym należy podkreślić, że prowadzona działalność nierejestrowa nie powinna kolidować z obowiązkami wynikającymi z bycia zarejestrowanym w UP. Należy też dodać, że osoby ze statusem bezrobotnego obowiązuje jeszcze dodatkowa zasada: mianowicie, ich działalność nierejestrowa może opierać się wyłącznie o umowy sprzedaży (a nie o umowy cywilnoprawne).

Maksymalne zarobki i sposób rozliczania się z fiskusem

Choć osoba prowadząca działalność nierejestrową nie musi co miesiąc rozliczać się z Urzędem Skarbowym z należnego podatku, nie oznacza to oczywiście, że nie będzie on fiskusowi należny. Każdy, kto zdecyduje się na rozpoczęcie działalności nierejestrowej, musi prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, a z podatku dochodowego rozliczać się raz w roku przy okazji wypełniania PIT-36. Księgowość działalności nierejestrowanej, podobnie jak księgowość działalności gospodarczej, wymaga zatem pewnej dokumentacji przychodów, a następnie zapłacenia należnego podatku dochodowego.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że obecna kwota wolna od podatku wynosi aż 30 000 zł, zatem osoba fizyczna, której jedyny przychód pochodził będzie właśnie z działalności nierejestrowanej, nie zapłaci tego podatku wcale. Maksymalna miesięczna kwota przychodu, jaką może uzyskać osoba prowadząca działalność nierejestrową, to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli w 2022 roku jest to 1505 zł. Należy pilnować, aby ta kwota nie została przekroczona – niedopilnowanie tego wymogu i przekroczenie limitu powoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą i należy ją zarejestrować w ciągu 7 dni w CEIDG.

Nadpotliwość – możesz z tym walczyć

Previous article

Tryb życia a zdrowie intymne

Next article

You may also like